Kohtinguvägivalla ennetuse tundide koolitused õpetajatele ja kooli tugispetsialistidele

Koolituse koht ja aeg (valige üks):