Rahulolu uuringud

2018. aasta 23-30 aprillil viisime läbi külastajate rahulolu uuringu. Kokku vastas ankeetidele 88 külastajat. Enamus vastajatest oli külastanud meie noorte nõustamiskeskust. Vastajad olid mõlemast soost, vanuses 15-56 aastat. Kõige enam vastajaid oli vanusegrupis 19-23 aastat. 

Tagasiside ankeedi kokkuvõte: