MTÜ Seksuaaltervise Labor

MTÜ Seksuaaltervise Labor (reg.80072812) on loodud 1999. aastal (kuni 2016. aastani nimetusega MTÜ Tartu Linna ja Maakonna Noorte Nõustamiskeskus) ja selle põhitegevuseks on seksuaaltervise, seksuaalhariduse ja seksuaalõiguste edendamine teadusuuringute, haridusprogrammide, ennetus- ja teavitustegevuste ning teenuste pakkumise kaudu.

Peamiseks tegevuseks on Tartu Seksuaaltervise Kliiniku (noorte nõustamiskeskuse) pidamine.

 

Täiskasvanute koolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused ning õppekavad 

ja

Käimasolevad projektid leiate Meedia rubriigi all.

 

Täienduskoolituse õppekavad on täiskasvanukoolituse õppekavadena registreeritud majandustegevusteatega nr 201182.  "Seksuaalvägivalla ohvri abistamine meditsiinisüsteemis" - Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava rühm.

"Terved ja turvalised suhted" - Aineõpetajate koolitus.