Rahulolu uuringud

2018. aasta 23-30 aprillil viisime läbi külastajate rahulolu uuringu. Kokku vastas ankeetidele 88 külastajat. Enamus vastajatest oli külastanud meie noorte nõustamiskeskust. Vastajad olid mõlemast soost, vanuses 15-56 aastat. Kõige enam vastajaid oli vanusegrupis 19-23 aastat. 

Tagasiside ankeedi kokkuvõte:

 

 

Seksuaalvägivalla kahtlusega laste abistamise koolitused meedikutele ja sidusrühmadele Tartus ja Tallinnas

Submitted by Kadri Sikk on T, 06/03/2018 - 20:28

Hasartmängumaksu Nõukogu (sotsiaalministeerium) rahastusel viime läbi seksuaalvägivalda kogenud/ selle kahtlusega laste abistamise koolitused "Laste suguelundite vigastuse hindamine" meedikutele ja sidusrühmadele (kohtumeditsiinieksperdid, politsei ja prokuratuuri töötajad, ohvriabi töötajad) 06.03.2018 Tartus ja 16.05.2018 Tallinnas.  Projekti kestus 01.02.2018 – 31.05.2018.

Lisainfo kai.part@kliinikum.ee

Noorte terveid ja turvalisi suhteid toetavad ning kohtingu- ja seksuaalvägivalda ennetavad väärtuskasvatustunnid

Submitted by Kadri Sikk on N, 26/10/2017 - 02:51

Hasartmängumaksu Nõukogu (haridus- ja teadusministeerium) rahastamisel viime läbi 45 paarisuhte- ja seksuaalvägivallateemalist väärtuskasvatustundi Tartu ja Lõuna-Eesti üldhariduskoolide õpilastele 2017/2018 õppeaastal.  Loengute tellimine. Projekti kestus 01.09.2017 – 31.05.2018

Seksuaalvägivalla ohvrite abi koolitused meedikutele ja sidusrühmadele Pärnus, Tartus ja Tallinnas

Submitted by Kadri Sikk on N, 26/10/2017 - 02:42

Hasartmängumaksu Nõukogu (sotsiaalministeerium) rahastusel viime läbi  koolitused seksuaalvägivallaohvrite standardiseeritud abist meedikutele ja siduserialade esindajatele (kohtumeditsiinieksperdid, politsei ja prokuratuuri töötajad, kohtunikud, ohvriabi töötajad, naiste varjupaikade töötajad) 15.11.2017 Pärnus, 02.02.2018 Tartus ja 08.03.2018 Tallinnas.  Projekti kestus 15.11.2017.-31.03.2018.

Lisainfo kai.part@kliinikum.ee

Seksuaalvägivalla ohvrite abi koolitused meedikutele ja sidusrühmadele Ida-Virumaal

Submitted by Kadri Sikk on N, 26/10/2017 - 02:40

Hasartmängumaksu Nõukogu (sotsiaalministeerium) rahastusel viime läbi järeltõlkega koolitused seksuaalvägivallaohvrite standardiseeritud abist meedikutele ja siduserialade esindajatele (kohtumeditsiinieksperdid, politsei ja prokuratuuri töötajad, kohtunikud, ohvriabi töötajad, naiste varjupaikade töötajad) 11.10 Jõhvis ja 13.11 Ida-Viru Keskhaiglas.  Projekti kestus 15.08.-15.11.2017.

Lisainfo kai.part@klinikum.ee