Seksuaalvägivalla ohvrite abi koolitused meedikutele ja sidusrühmadele Pärnus, Tartus ja Tallinnas

Submitted by Kadri Sikk on N, 26/10/2017 - 02:42

Hasartmängumaksu Nõukogu (sotsiaalministeerium) rahastusel viime läbi  koolitused seksuaalvägivallaohvrite standardiseeritud abist meedikutele ja siduserialade esindajatele (kohtumeditsiinieksperdid, politsei ja prokuratuuri töötajad, kohtunikud, ohvriabi töötajad, naiste varjupaikade töötajad) 15.11.2017 Pärnus, 02.02.2018 Tartus ja 08.03.2018 Tallinnas.  Projekti kestus 15.11.2017.-31.03.2018.

Lisainfo kai.part@kliinikum.ee