Seksuaalvägivalla ohvrite abi koolitused meedikutele ja sidusrühmadele Ida-Virumaal

Submitted by Kadri Sikk on N, 26/10/2017 - 02:40

Hasartmängumaksu Nõukogu (sotsiaalministeerium) rahastusel viime läbi järeltõlkega koolitused seksuaalvägivallaohvrite standardiseeritud abist meedikutele ja siduserialade esindajatele (kohtumeditsiinieksperdid, politsei ja prokuratuuri töötajad, kohtunikud, ohvriabi töötajad, naiste varjupaikade töötajad) 11.10 Jõhvis ja 13.11 Ida-Viru Keskhaiglas.  Projekti kestus 15.08.-15.11.2017.

Lisainfo kai.part@klinikum.ee