Abi seksuaalvägivalla korral

Seksuaalvägivald on sunniviisiline seksuaalvahekord või muu seksuaalse iseloomuga tegu. Ohvriks võivad olla nii naised kui mehed. Seksuaalvägivallaga on tegu ka siis, kui sa ei saanud anda oma nõusolekut vahekorraks, näiteks tundsid hirmu, olid uimastatud, joobes või magasid. Seksuaalvägivald on kuritegu ja sa ei pea tundma end süüdi.

Abi kohta saad lugeda siit: http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

Ööpäev läbi abi pakkuvad asutused:

  • Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused haiglate juures: Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla. 
  • Tugitelefon 1492 vägivalda kogenutele, varjupaigad üle Eesti http://www.naistekeskus.ee/?page_id=23
  • Lasteabi telefon 116111 www.lasteabi.ee
  • Politsei 112

Alates 2019 augustist tegutseb Tallinnas lapsepõlves seksuaalvägivalda läbielanute tugigrupp.

2020 aaasta sügisest alustab tööd tugigrupp ka Tartus ja Tallinnas tugigrupp venekeelsetele eestimaalastele.

Grupis osalemiseks tuleb saata e-kiri aadressil: getter460@gmail.com.

Grupis osalemine on tasuta ja anonüümne. Osaleda võivad kõik üle 18 a vanused lapsepõlves( kuni 18 aastaseks saamiseni) seksuaalvägivalda kogenud inimesed olenemata soost ja elukohast.