Seksuaalvägivalla kahtlusega laste abistamise koolitused meedikutele ja sidusrühmadele Tartus ja Tallinnas

Submitted by Kadri Sikk on T, 06/03/2018 - 20:28

Hasartmängumaksu Nõukogu (sotsiaalministeerium) rahastusel viime läbi seksuaalvägivalda kogenud/ selle kahtlusega laste abistamise koolitused "Laste suguelundite vigastuse hindamine" meedikutele ja sidusrühmadele (kohtumeditsiinieksperdid, politsei ja prokuratuuri töötajad, ohvriabi töötajad) 06.03.2018 Tartus ja 16.05.2018 Tallinnas.  Projekti kestus 01.02.2018 – 31.05.2018.

Lisainfo kai.part@kliinikum.ee

Noorte terveid ja turvalisi suhteid toetavad ning kohtingu- ja seksuaalvägivalda ennetavad väärtuskasvatustunnid

Submitted by Kadri Sikk on N, 26/10/2017 - 02:51

Hasartmängumaksu Nõukogu (haridus- ja teadusministeerium) rahastamisel viime läbi 45 paarisuhte- ja seksuaalvägivallateemalist väärtuskasvatustundi Tartu ja Lõuna-Eesti üldhariduskoolide õpilastele 2017/2018 õppeaastal.  Loengute tellimine. Projekti kestus 01.09.2017 – 31.05.2018